Жокчулукту жоюу. Эмне үчүн бул маанилүү ?

Жокчулукту жоюу. Эмне үчүн бул маанилүү ?

Бул нерсенин максаты эмне ?

2030 жылга чейин кедейликтин баардык формасын жоюуу.

 

Эмне үчүн бул маанилүү ?

700 миллиондон ашык адам азыркы убакытта жакырчлыкта жашайт жана негизги муктаждыктарын канааттандырууда, мисалы, саламаттык сактоодо, суу ресурстарына жана саниятария тармактарында кыйынчылыктарга дуушар болушат.

700 миллион – бул аябагандай чоң сан.  Ооба.Түштүк Азия жана Африкадагы Сахаранын түндүк аймагында жайгашкан өлкөлөрдөгү калк күнүнө 1.90 доллардан аз акча алышат. Бул адамдар дүйнө боюнча жакырчлык чегинде жашаган калктын 70 % түзөт. Каражаты орто денгээлден аз болгон мамлекеттерде-  Индия, Индонезия, Китай жана Нигерия калкынын жарымы жакырчылык чегинде жашашат .

Бирок, бул көрүнүш башка өлкөлөрдө да бар. Азыркы учурда эн бай деп эсептелген мамлекеттерде жакырчылыктын чегинде 30 миллиондон ашык балдар жашайт.

 

Эмне үчүн дуйнө боюнча жакырчылык чегинде жашаган адамдардын саны көп?

Жакырчылыктын көптөгөн түрлөрү кездешет, анын себептерине жумушсуздук, социалдык изоляция, кээ бир мамлекеттеги калктын табигый кырсыка каршы  туруштук берүү денгээлигин аз болуусу, адамдарга натыйжалуу бир тиричилик курууга тоскоол кылган ар кандай оруулар кирет.

Мен жакырчылыкта жашабайм. Эмне үчүн  башка адамдардын абалы мен үчүн маанилүү?

Бул нерсенин көп себептери бар, бирок жалпылап карасак баардык адамдардын бейпил жашоосу бири-бири менен тыгыз байланышта. Теңсиздиктин көбөйүшү экономиканын өсүү деңгээлине залакасын тийгизет, коомдук биримдиктин бузулушуна, андан тышкары саясий жана коомдук тирешүүлөргө алып келет жана бул нерсе туруксуз абал менен конфликтердин келип чыгышына себепчи болот.

 

Бул максатты чын эле ишке ашырса болобу ?

Болот. Экономист Джефри Сакстын изилдөөлөрүнө таянсак, кедейликти жок кылуудагы иш-аракеттерге жакынкы жыйырма жыл ичинде 175 млн. доллр. АКШ жумшалат, б.а эң бай олколордун жалпы кирешесинен 1% аз сумма.

 

Эгерде сиз жаш болсоңуз: саясат куруудагы сиздин жигердүү  катышууңуз жакырчылыкты жоюууда чон жардамын тийгизет. Ал сиздин укутарыныздын корголушуна жана пикирлериниздин угулушуна кепилдигин берет, жана муундан муунга тажрыйбанын өткөрүлүп берилишине, адамдардын жана коомдун жашоосунун жакшыруусуна керек болгон ар кандай жаштагы  инновациялык жана критикалык ой жүгуүртүүнүн болушуна шарт түзөт .

 

Эгерде сиз саясаттын иштелип чыгышына милдеттүү адам болсоңуз:

Башкаруу органдар өндуруштөгү жагымдуу шарттарды түзүүгө көмөк көрсөтүүдө жана калктын жакыр катмары үчүн жумуш менен камсыз болуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга көмөкчү болот. Алар экономкалык өсүүгө алып келген жакырчылыкты кыскартууга өбөлгө түзгөн, жакыр адамдардын кызыкчылыктарын көздөгөн стратегияларды жана салыктык- бюджеттик программасын иштеп чыга алышат.

 

Эгерде сиз жеке сектордо иштесеңиз:

Жеке сектор экономикалык өнүгүүнүн кыймылдаткыч күчү болуп саналгандыгы үчүн, бул сектордон жакырчылыкты жоюуу иш аракеттерин жүрүп- жүрбөшү көз каранды болот . Эгерде жеке сектор болгон негизги күч аракеттерин жакырлар орун алган экономикалык сегменттерге жумшаса- микро жана кичи жана формалдуу эмес сектордо иш жүргүзгөн иш каналарга басым жасашса,  калктын жакыр бөлүгүнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүдүн көбөйүшүнө шарт түзүп бере алат.

 

Эгерде, сиз илим жана академиялык коомчулуктун мүчөсү болсоңуз:

Илим жана академиялык ортомдор влияние жакырчылык   тууралуу маалыматтулуктунда чоң ролун ойнойт. Илим, туруктуулук принцибине таянып,  жакырчыдык денгээлин кыскартууга жана туруктуу өнүгүүгө жетүүгө шарт тузгөн чечимдерди, подходов, технологий   кабыл  алып, түзүүдө пай дубал болуп саналат. Илим сектору жакырчылыкты жоюууда чоң салымын кошууда. Мисалы, ал таза, ичүүгө жарамдуу суу менен камсыз кылууда, кир суу аркылуу жугуучу оорулардан өлүмдөрдүн санын кыскартууга, кооптуу, ичуугө жарамдуу эмес сууга жана санитарияны жок болгондугуна байланыштуу  ден соолукка залака тийгизүү тобокелдигин жоюууга жана гигиенанын денгээлин жакшыртууга  салымын кошту. 1 Максат тууралуу жана башка максаттар тууралуу маалыматты кийинки шилтеме аркылуу өтүп биле аласыздар: //www.un.org/sustainabledevelopment/ru/​

 


 

Азырынча түшүндүрмөсүз...

Түшүндүрмө калтыруу

Сурамжылоо авторизациялоо жана катто

Прими участие в опросе! Отправь слово АЛГА на номер 4747 (бесплатно)