Балдар арасындагы жакырчылык деген эмне ?

1

Теңдик

Эл аралык уюмдар тарабынан өткөрүлгөн ийри соцалдык- экономикалык изилдөөлөрдүн негизинде,  заманбап өлкөнүн социалдык өнүгүшүнүн негизги принциби болгон жашоо мүмкүнчүлүктөрдүн теңдиги жакырчылык шарттарында жүрө албайт, ал өз кезегинде баланын потенциалын өстүрүүгө керектүү болгон ресурстарга (информациялык, материалдык)   жетүү мүмкүнчүлүгүн чектейт .
 

2

Канча

2008 жылдан баштап бай мамлекеттерде 2,6 млн бала жакырчылык чегинде болгондугун ООН балдар фондунун докладынын авторлору билдиришти. Изилдөөгө алынган 41 мамлекеттин ичинен 23 мамлекетте акыркы 6 жылда балдар арасындагы жакырчылыктын деңгээли өскөн, ал эми Ирландия, Хорватия, Латвия, Греция жана Исландия өлкөлөрүндө ал 50% чеийн өсүп чыккандыгы тууралуу документте белгиленген.

Кененирээк: http://www.vestifinance.ru/articles/48917

3

Статистика

2005 жылкы маалыматтар боюнча, аз камсыз болгон калктын структурасында жана кирешеси жашоо минимунан ылдый болгон 0 жаштан 19 жашка чейинки балдар калктын көпчүлүк бөлугун түздү -46,2%, ал эми 0 жаштан 14% жашка чеийнки подгруппа – 32,9%, башкача айтканда үчтөн бир бөлүгүн түздү.  Бул 0 жаштан 19 жашка чеийинки Кыргызстан калкынын жаштарынын 33,8 %, деңгээлинен чоң, 12,4 процентик бөлүк менен айырмаланат . Уч жылдык динамиканын көрсөткүчү боюнча группанын пайызы 44,3 тон 46,2 % өстү.