Социалдык төлөмдөр деген эмне ?

1

Аныктама

Мамлекет тарабынан ар кандай абалга жараша жаранга берилген жөлөкпул жана компенсациялардын жыйындысын социалдык төлөмдөр деп атайбыз. Жөлөкпулдар убактылуу жумушта иштөө мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган адамдарга берилет, ал эми компенсация болсо жарандын социалдык түрдөгү чыгашалардын ордун толуктайт.
 

2

Мисалдар

Жөлөкпулдардын классикалык түрлөрү- жумушсуздук боюнча, оору учурундагы айлык маянаны компенсациялоо (больничный лист төлөмдөрү), ымыркайдын төрөлүшүнө байланыштуу жана ымыркайды камсыздоо үчүн бир жарым жашка чейин, ай сайын берилүүчү жөлөкпул.

Компенсациялар деп жаранга берилүүчү чыгашаларынын ордун толуктоочу каражаттар аталат. Адатта, бул каражаттарды документалдык түрдө тастыктоонун кереги жок. Мисалы, коомдук транспортко кеткен чыгашалардын ордун толуктоодо жарандын эсебине ай сайын белгилүү бир суммадагы  каражат келип түшөт. Мисалы, Москвада коомдук транспортту колдонгон жумушсуз жарандар үчүн бир айлык, бир суммадагы абонемент катары берилет. Каражат ай сайын иш менен камсыз кылуу борборунда каттоодо турган жарандардын эсебине которулуп турат. Бул компенсация, жумушсуздук боюнча берилүүчү федералдык жөлөкпулга толуктоо болуп эсептелинет.

 

3

Регионалдык төлөмдөр

Регионалдык социалдык төлөмдөргө РФ нын конкреттүү субьектерддин жашоочуларына,  экинчи жана кийинки балдардын төрөлүшүнө, жергиликтүү  калкка берилүүчү энелик капиталды киргизсе болот. Ошол эле маалда капиталдын суммасы, шарттары, талаптары РФ конкреттүү субъектисинин мыйзамынынын чегинде аныкталат, талаптар федералдык нормалардан караганда  оор же тескерисинче жеңил болушу мүмкү