Жаңылыктар

М-Репорт: Жаштардын ою боюнча мамлекет калкынын жарымынан кобу жол эрежелерин сактоонун маанилуулугун билишпейт

16 августа 2017

М-Репорт: Жаштардын ою боюнча мамлекет калкынын жарымынан кобу жол эрежелерин сактоонун маанилуулугун билишпейт

 

 «М-Репорт»  долбоору  алкагында  республикадагы жаштар арасында  «Жол кырсыктар» темасында социологиялык изилдоо жургузулду. Кыргызстандын жаштары  канчалык денгээлде  жолдо ккопсуздук сактоо керек экендиги тууралуу маалымдуу болгондугун аныктоо учун жана коопсуздук боюнча сунушурады аныктоо учун КР СИУИ жана ООН Балдар Фонду (ЮНИСЕФ) менен биргеликте ишке ашырылган  «М-Репорт» долбоорунун алкагында сурамжылоо жургузулду.

Сурамжылоого 14 жашынан 28 жашка чейинки  462 респондент катышты. Социал-демографиялык айырым томондогудой: Бишкек шаарынан – 203, Ош шаарынан жана башка аймактардан 259 катышуучу.

Сурамжылоо корсоткон маалыматтар боюнча, респонденттердин кобу жол кырсыктарын алдын алуу учун жоо жургунчулор жолду туура жерден (41%) отуу керек, андан кийин жоо жургунчулордун оз милдетин маанилуу экендигин билуу (25%), жолду отуп бара жатканда сак болуу (23%), башка жол кыйымылынын катышуучуларын урматтоо(11%). Сурамжылоонун дээрлик бардык катышуучулары жашаган жерине, жынысына, жашына карабастан копчулук учурда жолду туура жерден отуу керектигин билишет.

Андан тышкары, респонденттердин ою боюнча, жол кырсыктарын алдын алуу учун жол эрежелерин сактоо керек (72,1%), андан кийин «сак болуу» варианты 17,3%,  жол кыйымылынын катышуучуларын урматтоо– 7,8%, жана телефон менен суйлошпоо – 2,8%.

Респонденттер, мамлекеттик органдардын жол кырысыктарын алдын алууда  кандай иш-чараларды откоро алыша тургандыгы тууралуу да оз ойлорун айтышты. Бул сурр=оодо ойлор бираз болунду,  27,9% М-Репортер, жол эрежелерин сактабаган айдоочу жана жоо жургунчулорго болгон жазаларды  каттуулатту. 25,8% болсо жол эрежелерин бузууну аныктоо учун фото жана видео байкоолорун жургузуу керек.  13,4% жол инфраструктурасын жакшыртуу керек экендигин белгиледи, 4,5%  жоо жургунчулордун мойнунда болгон милдетин тушунушот жана жол эрежесин сактабаган жоо жургунчулорду жазалоо керек экендигин айтышат.

Айдоочу куболуктк алуу онойбу деген суроого кобу (54,8%), оной экендигин айтышты, жон гана акча беруу керек, 18% айдоочу куболукту алуу учун жол эрежелерин билуу керек, 13% бул нерсе тууралуу кабардар эмес, 7,8% ою боюнча машина айдоону жакшы билсен куболукту алуу оной, 6,5% ою боюнча куболукту алуу кыйын анткени жол эрежеси боюнча экзамен от кыйын.

Жаш балдар жана алардын жол эрежелерин саткабагандыгы боюнча, М-Репортерлор оз оюн билдиришти: 32,7% - алардын жолду кооптуу жер экендигин тушунбоосу, 26,2%- алардын жол эрежесин билбоосу,  12,6% - башка жоожургунчулордун иш аракеттерин тууроосуу, 10,2%-ата-энесинин кылганын тууросу,  5,8%,-досторунун иш аракеттерин тууроосу, 7,6%- жол эрежесин бузууда балдардын жазасыз калышы,  5% жол эрежесин сактоо учун керектуу шарттардын жок экендигин белглешти.

Оспурумдордун жол эрежелерин сактабагандыгы тууралуу жана бул койгойду чечуу боюнча  М-Репортерлор тарабынан сунуштар киргизилди.Кобучно (35,3%), «жол эрежелери боюнча сабакты окуу программасыга киргизуу»,  25,5% кичинекей балдарга жол эрежесин сактоо боюнча чондордун улгу болугу, 18,8% ою боюнча профилактикалык иш-чараларды откоруп туруу зарыл, 14,7% мектеп жанындагы жол эрежелерин МАИ кызматкерлери тарабынан каралып туруусу, 5,6% ата-энелерге балдары менен жол эрежелери боюнча суйлошуулорду жургузуп туруусу керек.

Жалпысынан, сурамжылоо жыйынтыктары, жол кыймылынын катышуучуларынын жол кырсыктарын алдын алууда мааниси чон экендигин аныктады. Жол кыйымыдынын катышуучулары жол эрежелерин сактоосу зарыл, башкаларды да урматоосу керек. Мамлекеттик органдар боюнча, алардын жол кырсыктарды алдын алуу  учун коопсуздук учун жол инфтрсатруктурасын жакшыртуусу керек жана фото-видео байкоолорун орнотуу зарыл.

Маалымат үчүн:

 «М-репорт» Кыргызстандын жаштары арасында маанилүү коомдук көйгөйлөр тууралуу СМС- каттар аркылуу ой-пикирлерди  чогултуу максатында ишке ашырылган долбоор. Сурамжылоого катышуу үчүн жаш улан-кыздар «АЛГА» сөзү менен 4747 кыска номерине Кыргызстандын баардык уюлдук операторлорунун номери менен СМС жиберүүсү керек. СМСтер анонимдүү жана акысыз экендигин белгилей кетүү зарыл. Сурамжылоолор бир айда эки жолу жаштар арасындагы маанилүү темалар боюнча өткөрүлүп турат. Долбоор КР СИУИ жана ООН Балдар Фонду (ЮНИСЕФ) менен биргеликте ишке ашырылган. http://mreport.kg/ru/poll/dorozhno-transportnoe-proishestvie/results/

 

 

 

Прими участие в опросе! Отправь слово АЛГА на номер 4747 (бесплатно)

 

Прими участие в опросе! Отправь слово АЛГА на номер 4747 (бесплатно)

Азырынча түшүндүрмөсүз...

Түшүндүрмө калтыруу

Сурамжылоо авторизациялоо жана катто