Жаңылыктар

КР СИУИ: Жаштардын 43% акыркы 12 ай аралыгындагы мамлекеттик билим берүү мекемелериндеги окутуу акысынын баасына канааттанат

16 мая 2018

КР СИУИ: Жаштардын 43% акыркы 12 ай аралыгындагы мамлекеттик билим берүү мекемелериндеги окутуу акысынын баасына канааттанат

Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн акыркы 12 айдын ичиндеги ишине жарандардын ыраазылыгын билүү үчүн Кыргыз Республикасынын Стратегиялык изилдөөлөр улуттук институту (КР СИУИ) Борбордук Азиядагы Стратегиялык анализ, диалог жана өнүгүү борбору менен биргеликте, БУУӨП Мыйзам үстөмдүгү программасынын техникалык колдоосу менен, ЮНИСЕФ уюму менен биргеликте жүзөгө ашырылып жаткан «М-репорт» долбоорунун алкагында Кыргызстандын жаштарынын арасында «Билим берүү жаатындагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү баалоо» темасында социологиялык изилдөө жүргүзүлгөн.  

Сурамжылоо Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында 14 жаштан жогорку 287 киши арасында СМС-билдирүү аркылуу жүргүзүлдү. Аймактык жаткан респонденттер төмөндөгүдөй бөлүнүштү: сурамжылоого катышкандардын 53% аймактардын жашоочулары түздү, ал эми 38% - Бишкек шаарынын, 9% - Ош шаарынын тургундары болду.

Мамлекеттик кызматтар реестри жөнүндөгү токтомго ылайык, мамлекеттик билим берүү жаатындагы кызмат көрсөтүүлөргө төмөндөгүлөр камтылат: башталгыч, жалпы (негизги жана орто), үйдөн окутуу, орто кесиптик, жогорку кесиптик, кошумча билим берүү, квалификацияны жогорулатуу жана кайра даярдоо, дипломдорду тастыктоо, маалымат кат, дубликат, тесттик тапшырмаларды берүү, ошондой эле, маданият, искусство жана спорт жаатында билим берүү. Аталган изилдөө алкагында респонденттерге башталгыч, жалпы, орто жана жогорку кесиптик билим берүүнү гана баалоо сунушталды. М-репортердун «акыркы 12 айда мамлекеттик билим берүү мекемелеринин кызматынан пайдаландыңызбы?, - деген суроосуна респонденттер төмөндөгүдөй жооп беришкен:

Диаграмма 1. Акыркы 12 айда сиз кайсыл мамлекеттик билим берүү мекемесинин кызматынан пайдаландыңыз?

 

o   Ооба, мен мамлекеттик мектепте окуйм.

o Ооба, мен мамлекеттик жогорку окуу жайында окуйм.

o Ооба, мен кесипчилик-техникалык окуу жайында окуйм.

o    Ооба, менин балам мамлекеттик балдар бакчасына барат

o    Ооба, башка мамлекеттик билим берүү мекемелеринде

o Жок, колдонгон эмесмин

 

Белгилей кетсек, респонденттерге канааттанууну кезектеги драйверлерин баалоо мүмкүнчүлүгү сунушталды: жеткиликтүүлүк, чөйрө/коомчулук, персонал, мамлекеттик билим берүү мекемеси тарабынан өз убагында кызмат көрсөтүүсү жана суралган маалыматтын берилиши.

Белгилүү бир мамлекеттик мекеменин (балдар бакчасы/мектеп, кесипчилик-техникалык окуу жайлары/ЖОЖ) географиялык жана финансылык жеткиликтүүлүгүнө карата жаштардын пикирин билүү үчүн респонденттерге билим берүү мекемесинин географиялык жайгашкан ордуна, окутуу баалары, ошондой эле, иштөө убакытысы боюнча суроолор берилди. М-репорторлор мындайчо баалашты: 64% респонденттер аталган билим берүү мекемесинин жайгашкан ордуна канааттанат, 36% канааттаннышпайт; ошондой эле, суралгандардын 64% иштөө убактысы канааттандырат жана респонденттердин 55% окутуу акысынын баасына ыраазы. Мында белгилей кетүүчү маанилүү жагдай, жыныстык жана жаш курактык белгилери боюнча алганда жооптордо анча чоң айырма аныкталган жок.

Жалпысынан аталган кызматка жеткиликтүүлүк респонденттер тарабынан төмөндөгүдөй бааланды:

Диаграмма 2. Мамлекеттик кызматка жеткиликтүулүктү баалоо

Канааттандырбайт                       Ыраазымын

Респонденттерге билим берүү мекемесиндеги чөйрө/коомчулукка ыраазылыгын баалоо үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алуунун шарттарына тиешелүү суроолор берилген: 

Сиз үчүн кызмат көрсөтүүнүн шарты коопсуз (видеокамера, кароолчунун болушу, терс көрүнүштөрдүн жоктугу) деп айтууга болобу?

Сиз үчүн кызмат көрсөтүүнүн физикалык шартын жайлуу деп айтууга болобу (Жардамга муктаж адамдар үчүн пандустар, күтүү үчүн орун/бөлмө, электрондук/жандуу кезек, санитардык ченемдерге шайкештик ж.б.)? 

Диаграмма 3. Билим берүү мекемесинин чөйрөсү/коомчулугуна канааттанууну баалоо

Канааттандырбайт                       Ыраазымын

Респонденттердин жоопторуна ылайык, алардын жарымы гана билим берүү жаатындагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө ыраазы. Жоопторду карап көрүүдө аныкталгандай, 25 жаштагылар жана андан улуу курактык топтогулар 14-24 жаштагыларга караганда аталган шарттарды терс баалашты.Ошондой эле, өлкө аймактарында жашаган респонденттердин жоопторунда дагы айырмачылыктар бар. Айтсак, мисалы Чүй жана Нарын облустарында жашаган респонденттер мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн коопсуздугун бир кыйла терс баалашкан. Респонденттер кызмат көрсөтүүнүн жайлуулук шартын (жардамга муктаж адамдар үчүн пандустар, күтүү үчүн орун/бөлмө ж.б.у.с.) дээрлик бардык райондордо терс баалашты.

Андан ары респонденттерге бир мекеменин жамаатын баалоо сунушталган. Аталган драйверге канааттанууну баалоо үчүн кезектегидей суроолор берилди?  

Сиз мекеменин кызматкерлеринин кесипкөйлүк сапатына ыраазысызбы?

Кызмат көрсөтүү убагында мекеменин жамааты сылык мамиле кылдыбы?

Мекеме жамааты сизге адилет жана калыс түрдө мамиле кылды деп эсептейсизби?

Респонденттер билим берүү мекемесинин эмгек жамаатын төмөндөгүдөй баалашты:

Диаграмма 4. Билим берүү мекемесинин жамаатына канааттанууну баалоо

Канааттандырбайт                       Ыраазымын

 

Респонденттердин жоопторунун жыныстык-жаш курактык түзүмүн кароодо сурамжылоого алынгандардын эркектер бөлүгү эмгек жамааттын кесипкөйлүк жана адамгерчилик сапатын терс баалаганын белгилей кетүү маанилүү. 

Респондентке баалоо үчүн сунушталган акыркы эки индикаторго мамлекеттик кызматты өз убагында көрсөтүүгө, ошондой эле, билим берүү мекемесинин маалымат берүү кызматынын бардыгын жана анын сапатын баалоого тиешелүү суроолор камтылган. 

Диаграмма 5. Өз убагында кызмат көрсөтүүгө карата канааттанууну баалоо

                        Канаттандырбайт              Ыраазымын

Диаграмма 6. Мамлекеттик билим берүү мекемесинин маалымат берүү кызматынын бардыгын жана анын сапатына канааттанууну баалоо

Канаттандырбайт              Ыраазымын

Жооптордун жыныстык-жаш курактык түзүмүн кароодо 24 жаштан улуу курактагы жаштар сыяктуу эле (аялдар дагы, эркектер дагы) эркектер бул индикаторлорду терс баалоого жакын келет.  Отправь слово АЛГА на номер 4

Маалымат үчүн:

«М-репорт» - бул Кыргызстандын жаштарынын маанилүү коомдук маселелерге карата ой-пикирлерин СМС-билдирүү аркылуу чогултууну максат кылган долбоор. Сурамжылоого катышуу үчүн жаштар алгач Кыргызстандын бардык байланыш опероторлору аркылуу 4747 кыска номерине «Алга» сөзүн жөнөтүү менен катталуусу зарыл. Белгилей кетсек, бардык ССМ билдирүүлөр анонимдүү жана акысыз. Сурамжылоо жаштар арасында бир кыйла маанилүү маселелер боюнча айына 2 жолу жүргүзүлөт. Долбоорду Кыргызстанда КР СИУИ Кыргызстандагы БУУ Балдар фонду (ЮНИСЕФ) менен биргеликте ишке ашырууда. Сурамжылоонун жыйынтыктары http://mreport.kg/ru/poll/deti-migrantov/results/

747 (бесплатно)

 

Прими участие в опросе! Отправь слово АЛГА на номер 4747 (бесплатно)

Азырынча түшүндүрмөсүз...

Түшүндүрмө калтыруу

Сурамжылоо авторизациялоо жана катто