Жаңылыктар

КР СИУИ дос жана камкор шаар куруу боюнча жаштардын ЖӨАБ органдарынан күтүүлөрүн аныктады

12 декабря 2018

КР СИУИ дос жана камкор шаар куруу боюнча жаштардын ЖӨАБ органдарынан күтүүлөрүн аныктады

КР СИУИ жаштар арасында бакубатчулук көз карашы боюнча «жаштарга дос жана камкор шаар жана айыл» түшүнүгүнө карата пикирлерин сурамжылоонун жыйынтыгын жарыялады.   

Кыргыз Республикасынын Стратегиялык изилдөөлөр улуттук институту (КР СИУИ) БУУ Балдар фонду менен (ЮНИСЕФ) биргеликте жүзөгө ашырылып жаткан «М-Репорт» долбоорунун алкагында Кыргызстан жаштарынын арасында СМС-билдирүү аркылуу сурамжылоо жүргүзүлдү. Сурамжылоонун максаты -  дос жана камкор шаарлар жана айылдардын бакубатчылыгы жана чечим кабыл алуу процесстерине жаштардын катышуу мүмкүнчүлүгү боюнча жаштардын көз карашын изилдөө болду.

6 суроодон турган жаштарды сурамжылоо 2 баскыч менен өткөрүлгөн. Биринчи баскыч 2018-жылдын 7-13-октябрь күндөрү өттү – ага 486 жаштар өкүлдөрү катышкан. Экинчи баскыч 14-20-октябрда жүргүзүлгөн жана ага 515 жаш респонденттер катышкан.  

Сурамжылоого катышкандардын жарымынан көбү (55,1%) анын жүрүшүндө «жаштарга дос жана камкор шаар жана айыл» кандай болушу керектиги боюнча өз варианттарын сунуштарын айтышты. Анда төмөндөгүдөй мүнөздөмөлөр аталган: «таза», «коопсуз», «жарык»; «өнүккөн», «дос жана камкор», «маданияттуу», «ыңгайлуу», «жайлуу». Мындан тышкары, жаштар дос жана камкор шаар же айыл кезектегидей: маданий-бош убакытты өткөрүүчү эс алуу жайлары менен билим берүү мекемелеринин, коомдук мейкиндиктин, ошондой эле, жаштар демилгелерине ЖӨАБ органдары тарабынан колдоонун болушу сыяктуу факторлор менен аныкталаарын белгилешкен.   

1-Диаграммадагы сөздөр:

Билбейм/Жооп жок

Суроону түшүнгөн жокмун

Башка

Технологиялык өнүккөн

Иштөөгө мүмкүнчүлүк көп

Экологиясы жагымдуу

Жолдору сапаттуу

Спорт жайлары көп

Инфратүзүмү өнүккөн

Билим берүү мекемелери көп

ЖӨАБ органдары колдойт

Ыңгайлуу, Жайлуу

Гүлдөгөн, Дос жана камкор

Таза, Коопсуз

 

Респонденттердин дос жана камкор шаар менен айыл жөнүндөгү көрүмү жаштар жашаган облуска карата абдан айырмаланаарын белгилей кетүү маанилүү. Мисалы Нарын облусундагы ар бир экинчи жаштар өкүлү, дос жана камкор шаар менен айыл тазалыктан, коопсуздуктан жана жарык коюулуудан башталат деп эсептейт. Мындай пикирдеги жаштардын үлүшү Талас облусун кошпогондо калган облустарда 17,6% ашпайт. Талас облусудагы ар бир бешинчи жаштар өкүлү шаарлар менен айылдардын гүлдөгөн, камкор жана маданияттуу болушун туура көрөт. Ал эми Ош облусундагы ар бир үчүнчү респондент шаарлар менен айылдардын жаштарга дос жана камкордугу ыңгайлуулук жана жайлуулугун маанилүү мүнөздөмө катары сыпаттаган.

Ушул сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча жаштардын жергиликтүү бийлик менен кызматташууга даярдыгы аныкталды. Даярдык деңгээли жаштар жашаган облустарга жараша айырмаланат. Мисалы шаарлар менен айылдар жаштарга дос жана камкор болушу үчүн «болгон күчү менен жардам берүү» ниетин Жалал-Абад жана Баткен облустарынын, ошондой эле, Бишкек шаарынын жаштары билдиришкен. Нарын облусундагы жаштар шаарлар менен айылдардын аймактарын жана парктарды тазалоого даяр. Ош облусунун респонденттери парктар менен коомдук мейкиндиктери көрктөндүрүүгө жардам берерин айтышкан, мындан тышкары, алар ЖӨАБ органдарына жаштар менен өз ара кызматташуусуна көмөктөшүүгө даярдыгын билдиришкен. Талас облусунун жаштары биргелешкен долбоорлорго анын ичинде, волонтер катары катышууну, ошондой эле, ар кыл иш-чараларга, акцияларга ж.б. жардам берүүнү каалашат.  

3-диаграмманын сөздөрү:

 

Бардыгы         14-19 жаш, 20-24 жаш, 25-28 жаш, 29+жаш

 

«Болгон күчүм менен жардам берем …»

Шаар/айылдын аймагын тазалоо

Натыйжалуу кызматташууга көмөктөшүү

Ишке ашырууга катышуу

Уюмга жардам берүү

Парктар менен коомдук мейкиндикти көрктөндүрүүгө катышуу

Шаар/айылдарды жашылдандырууга катышуу

Жаштар комитетин/борборун түзүү

Шаарда куруу

Чечим кабыл алууга катышуу

Шаар/айылды жарыктандырууга катышуу

Башка

Эч нерсе

Жооп жок/Билбейм

 

Маалымат үчүн:

«М-Репорт» - коомдук маанилүү маселелер боюнча Кыргызстандын жаштарынын пикирин СМС-билдирүү аркылуу чогултууну максат кылган долбоор. Сурамжылоого катышуу үчүн жаштарга Кыргызстандын бардык уюлдук операторлорунан «Алга» сөзүн 4747 кыска номерине жөнөтүп катталуусу зарыл. Белгилей кетсек, бардык СМС билдирүүлөр анонимдүү жана акысыз. Долбоорду Кыргыз Республикасынын Стратегиялык изилдөөлөр улуттук институту (КР СИУИ) жана Кыргызстандагы БУУ Балдар фонду (ЮНИСЕФ) биргеликте жүзөгө ашырууда. Сурамжылоонун жыйынтыктары ушул даректе: http://mreport.kg/ru/poll/vzaimodejstvie-molodezhi-s-omsu/results/

Прими участие в опросе! Отправь слово АЛГА на номер 4747 (бесплатно)

Азырынча түшүндүрмөсүз...

Түшүндүрмө калтыруу

Сурамжылоо авторизациялоо жана катто