Жаңылыктар

СИУИ: Инфраструктуранын жакшырышы Кыргызстандагы туризмдин өнүгүүсүнө жардам берет

14 июля 2017

СИУИ: Инфраструктуранын жакшырышы Кыргызстандагы туризмдин өнүгүүсүнө жардам берет

Туризм мамлекеттин имиджин түзгөн маанилүү факторлордун бири экендиги белгилүү. Мамлекетибиздин туризмдик потенциалын аныктоо үчүн КР СИУИ жана ООН Балдар Фонду (ЮНИСЕФ) менен биргеликте ишке ашырылган  «М-Репорт» долбоорунун алкагында Кыргызстан жаштар арасында «Кыргызстанда туризмдин өнүгүүсү» деген тема боюнча социологиялык сурамжылоо жүргүзүлгөн. Сурамжылоонун максаттары: жаштардын мамлекетибиздин жана жашаган аймактарынын туризмдик потенциалын кандай баалашарын билүү, туризмдин негизги көйгөйлөрүн белгилеп, чечүү жолдорун аныктоо.

Республикабыздын баардык аймактарынан сурамжылоого 527 респондент катышты.

Алынган жыйынтыктар боюнча, 83 % респондент алар жашаган аймак туризмдик экендигин жана туризмдик потенциалы бар экендигин айтты. 43 % ою боюнча, эгерде алар жашаган аймакка каражаттар болүнсө, туристтер үчүн жагымдуу жер болоорун белгилешти. 6% айтуусу боюнча алар жашаган аймакта туризмдик потенциал бар, жөн гана бул тууралуу башкалар билишпейт. 34% ою боюнча алар жашаган аймактын туристтер үчүн эмес.

 

Социологиялык сурамжылоо негизинде респондеттерге «Сенин оюң боюнча, Кыргызстан туризмди өнүктурүүгө баардык күчүн жумшоосу керекпи?» деген суроо берилди. Көпчүлүктүн, 81 % ою боюнча, ооба керек. 19% ою боюнча, Кыргызстан уникалдуу табияты бар, аны сактоо керек. Жана 7 % ою боюнча мамлекеттин өнүгүүнүн башка чөйрөлөрүнө күч жумшоо зарыл.

 

Изилдөөнүн негизинде, жаштардын көбү  (81%). Туристтерге болгон мамилени оң баалады. Жана көпчүлүгү (41%) жылуу мамиледе экендигин айтты.  6% гана ою боюнча, жергиликтүү калк туристтерге агрессивдүү мамиле жасайт .

 

Жогоруда белгиленгендердин негизинде, Кыргызстандын региондору потенциалдуу туристтерди тартууда чоң потенциалга ээ деген жыйынтыкка келсе болот. Бирок, респонденттердин көбү алар жашаган аймактардын туризмдик потенциалынын өнүгүүсүн токтотуп турган бир нече факторлорду белгилешти. Ошентип, респонденттердин үчтөн бир бөлүгү (29%) ою боюнча, туристтерге Кыргызстандын өнүкпөгөн инфраструктурасы мамлекет үчүн чоң минус, андан кийин саясаттагы, туруксуздук (22%), жана көпчүлүк чет элдиктер Кыргызстан деген мамлекетинин бар экендигин да билишпейт (22%), өнүкпөгөн инфраструктура боюнча, сурамжылоонун катышуучулары  көбүнчө жолдордун абалына, шаарлардын жана алар жашаган аймактардын тышкы көрүнүшүнө, жана оюн-зоок борборлорунун, сейил бактардын аздыгы. Саясаттын туруксуздугу боюнча, мамлекетте 10 жыл ичинде болуп өткөн 2 революция чет элдик туристтердин Кыргызстанга келүүсүндөн коркутат.

 

Ошону менен бирликте, жаштар туризмдин өнүгүүсүн оң тараптарын да белгилеп өттү. Сурамжылоого алынгандардын ою боюнча, Кыргызстандын уникалдуу тарыхына ээ болушу жана дүйнөлүк коомчулукта бай маданиятка ээ болушу менен Кыргызстанга болгон кызыгуунун жана популярдуулуктун артышы (37%),  андан кийинки орунда туризмдин  Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнө салым кошот деген факт орун алды (30%),  11% респонденттин ою боюнча, жергиликтүү бизнес кыйыр түрдө туризмдин жардамы менен өнүгүүдө . Жана Кыргызстандын инфраструктурасы жакшы тарапка туризмдин жардамы менен өнүгүүдө.

 

 

Туристтерди тартууда эң маанилүү иш чаралар деп респондеттер кийинки нерселерди белгиледи:

·       Жыл сайын өткөрүлүүчү фестиваль, көргөзмө, ярмаркалардын өткөрүп, туристтердин тартууга мүмкүн

·       Маалыматтык компания (32%), видеороликтерди тартуу, радио уктурууларды, макалаларды ММКларга чыгаруу жана Кыргызстанды Интернет тармактарында популярдуулугун жогорулатуу.

·       Инфраструктураны жакшыртуу (15%)

·       Саясаттын туруктуулугу (12%).

Бул суроого кээ бир респондеттер (13%) өз варианттарын сунушташты. Кийинки сунуштар берилди: Кыргызстанды чет элдик туризмдик агенттиктердин жардамы менен рекламалоо, кызмат сапатын жакшыртуу, Кыргызстандагы адамдардын жүрүм –турумун жакшы тарапка өзгөртүү, туристтерге коопсуз шарттарды түзүү жана экологияны сактоо/ таштандыларды таштабоо.  Чечүүгө керек болгон жана приоритеттүү болгон эң негизги маселелер боюнча М-репортчуларды ою бөлүндү. 19% ою боюнча туристтер болгон жерлерде коомдук тартипти, коопсуздукту орнотуу. 18% ою боюнча маданият менен тааныштыра турган Кыргызстан ичинде турларды өткөрүп туруу зарыл. 24% ою боюнча, өнүкпөгөн инфраструктура маселесине кайрылышты, анын ичинде эс алуу жерлеринде баардык шарттарды түзүү. 16% гана шаарлардын жана облусттардын туристтик брендин түзүү концепциясын туризмин өнүгүүсүн приоритеттүү нерсе экендигин белгилешти.

 

Бул тема боюнча, Кыргызстан жаштары мамлекеттин туристиик потенциалын жакшы баалашат жана чет элдик туристтерге жакшы мамиледе, жана өнүгүү жолунда ушул жолду улантууну айтышты.

«М-репорт» Кыргызстандын жаштары арасында маанилүү коомдук көйгөйлөр тууралуу СМС- каттар аркылуу ой-пикирлерди  чогултуу максатында ишке ашырылган долбоор. Сурамжылоого катышуу үчүн жаш улан-кыздар «АЛГА» сөзү менен 4747 кыска номерине Кыргызстандын баардык уюлдук операторлорунун номери менен СМС жиберүүсү керек. СМСтер анонимдүү жана акысыз экендигин белгилей кетүү зарыл. Сурамжылоолор бир айда эки жолу жаштар арасындагы маанилүү темалар боюнча өткөрүлүп турат. http://mreport.kg/ru/poll/razvitie-turizma-v-kyrgyzstane/results/

 

Прими участие в опросе! Отправь слово АЛГА на номер 4747 (бесплатно)

Азырынча түшүндүрмөсүз...

Түшүндүрмө калтыруу

Сурамжылоо авторизациялоо жана катто